Δημοτικό Σχολείο Άδελεmoodle books
codex e-gov
texts

edmodo eclass
wiki webtv claroline
ezine


mahara desktop
music lab group


moodle
docs
school picasa
dschool
webzineΤο σχολείο μας

Το 12/θ Δημοτικό Σχολείο Άδελε λειτουργεί σαν ολοήμερο σχολείο με 14 τμήματα τάξεων, ένα τμήμα ένταξης και τάξη υποδοχής. Φιλοξενεί μαθητές από τα χωριά Άδελε, Μαρουλά, Αγία Παρασκευή, Πηγή, Λούτρα, Κυριάννα και Αγία Τριάδα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνου. #Τηλ. 2831071264 #Email: dimadelereth@gmail.com και mail@dim-adele.reth.sch.gr. #Ταχ. Διεύθυνση: Δημοτικό Σχολείο Άδελε, Άδελε, 74100, Ρέθυμνο. Πληροφορίες: Λάμπρος Καρβούνης.
Εδώ, θα δείτε τον google ιστότοπό μας. Εναλλακτικά δείτε εδώ.

Πλατφόρμα μάθησης 1.0: Η πλατφόρμα μάθησης του Δημοτικού Σχολείου Άδελε είναι μια συλλογή εργαλείων Web 2.0, που έχει αναπτύξει το σχολείο μας και στοχεύει στην αποτελεματική συμπλήρωση της  κλασικής διδασκαλίας. Υπάρχουν webquests και οργανωμένα μαθήματα με ποικίλο περιεχόμενο και ασκήσεις στο σχολικό moodle για να έρθουμε σε επαφή με το μαθησιακό  περιεχόμενο. Έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε με τα άλλα μέλη της ομάδας μας μέσω του Edmodo του σχολείου μας και του chat και να δημοσιεύουμε το υλικό που εμείς παράγουμε στο σχολικό wiki. Μπορούμε να αξιολογούμε την πρόοδό μας -καθώς και την πρόοδο των άλλων μελών της ομάδας- μέσω των portfolios του Mahara, να διαπραγματευόμαστε την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσει η μαθησιακή μας πορεία με τους άλλους στο σχολικό forum και, τέλος, να μοιραζόμαστε με την ομάδα μας τα αρχεία που δεν θέλουμε να δημοσιεύσουμε στο αποθετήριο (repository) του σχολείου.
Σε όλη την διαδικασία ακολουθούμε τον προσωπικό μας ρυθμό, προχωρώντας από το ένα στάδιο στο άλλο όταν είμαστε έτοιμοι, ενώ εμβαθύνουμε σε κάθε αντικείμενο μελέτης μας παράγοντας δικό μας περιεχόμενο.


Google